Обратная связь
Ваше имя или название организации: *
Ваш E-mail или телефон: *
Текст: *

ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАР САЛЫҚТАРҒА ҚАРЫЗДАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҚАЙДАН АЛУЫНА БОЛАДЫ

« Назад

ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАР САЛЫҚТАРҒА ҚАРЫЗДАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҚАЙДАН АЛУЫНА БОЛАДЫ 01.08.2019 10:23

Құрметті салық төлеушілер!

  Жеке  тұлғаларға негізгі соманы төлегені үшін өсімпұлды есептен шығаруы үшін осы жылдың соңына дейін жүргізілген салықтық рақымшылыққа байланысты, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің интернет-сайтында www.kgd.gov.kz «Салықтық берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер» қызметі жұмыс жасайтынын назарыңызға жеткіземіз, ол арқылы сіз өзіңіздің жеке сәйкестендіру нөміріңіз (ЖСН) арқылы онлайн режимінде салық қарызының болуы немесе болмауы туралы қажетті ақпаратты ала аласыз. Сервиске сілтеме: http://kgd.gov.kz/kk/app/culs-taxarrear-search-web

  Ағымдағы жылдың соңына дейін өткен жылдардағы салықтардан негізгі  қарыздары өтелген жағдайда, есептелген өсімпұлдар есептен шығарылады. Қосымша ақпарат алу үшін тұрғылықты жеріңіздегі Мемлекеттік кірістер басқармасына хабарласуыңызға болады.

Қызылорда облысы бойынша
Мемлекеттік кірістер Департаменті.

КАК ФИЗИЧЕСКИЕ  ЛИЦА СМОГУТ УЗНАТЬ НАЛОГОВУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Уважаемые налогоплательщики!

В связи с проводимой до конца текущего года налоговой амнистией для физических лиц по списанию пени при уплате суммы основного долга, сообщаем, что  на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан www.kgd.gov.kz реализован сервис «Сведения об отсутствии/наличии налоговой задолженности», посредством которого по своему индивидуальному идентификационному номеру (ИИН) вы можете в онлайн-режиме получить актуальные сведения о наличии или отсутствии налоговой задолженности.

Активная ссылка на сервис: http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web

При условии погашения до конца текущего года суммы основного долга по налоговым обязательствам за прошлые года начисленные пени будут списаны.

За более подробной информацией необходимо обращаться в Управление государственных доходов по месту жительства.

    Департамент государственных доходов
по Кызылординской области.