Обратная связь
Ваше имя или название организации: *
Ваш E-mail или телефон: *
Текст: *

Жаңа жылды салық қарызынсыз қарсы аламыз

« Назад

Жаңа жылды салық қарызынсыз қарсы аламыз 26.12.2019 14:56

Қызылорда облысы  бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті  мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қабылдауды күтпестен, бар салық берешегін өз еркімен өтеуін сұрайды, бұл жеке сот орындаушыларының қосымша шығындарын үнемдеуге мүмкіндік береді.

Салық төлеушілер салық бойынша берешектің бар/жоқ екендігі туралы Мемлекеттік кірістер комитетінің сайтында немесе келесі сілтеме http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web бойынша өтіп біле алатынын еске саламыз.

Сонымен қатар, жеке тұлға салық міндеттемелері бойынша салықтың негізгі сомасын төлеген жағдайда өсімпұлды есептен шығару арқылы жүргізілетін салықтық рақымшылық туралы Жеке тұлғалардың назарына жеткіземіз. Айыппұлдар негізгі салық қарызын төлегеннен кейін үш жұмыс күні ішінде автоматты түрде есептен шығарылады.

Өткізілетін салықтық рақымшылық жасау мерзімі 31.12.2019 жылы аяқталады.

Жеке тұлғалардың салық бойынша берешегіне қатысты барлық сұрақтар бойынша  Қызылорда облысы бойынша  МКД Өндірістік емес төлемдер басқармасына  23-88-30  хабарласа  алады.

Қызылорда облысы бойынша МКД.

         Встречаем новый год без налоговых долгов

Департамент государственных доходов по Кызылординской области  просит добровольно погасить имеющуюся налоговую задолженность, не дожидаясь принятия принудительных мер взыскания, что позволит сэкономить на уплате дополнительных расходов ЧСИ.

Напоминаем, что налогоплательщики могут узнать о наличии/отсутствии задолженности по налогам на сайте КГД или пройдя по следующей ссылке: http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web         

Вместе с тем доводим до сведения физических лиц о проводимой налоговой амнистии путем списания пени при условии уплаты физическим лицом основной суммы налога по налоговым обязательствам. Списание пени производится автоматически в течение трех рабочих дней после оплаты основного долга по налогам.

Срок действия проводимой налоговой амнистии истекает 31.12.2019 года.

По всем вопросам касательно имеющейся задолженности физических лиц по налогам жители  могут обращаться в Управление непроизводственных платежей ДГД по Кызылординской области  по т.23-88-30. 

ДГД по Кызылординской области.