Обратная связь
Ваше имя или название организации: *
Ваш E-mail или телефон: *
Текст: *

2020 жылы тауарларға арналған ілеспе жүкқұжаттары енгізіледі

« Назад

2020 жылы тауарларға арналған ілеспе жүкқұжаттары енгізіледі 26.12.2019 18:40

Құрметті салық төлеушілер!

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына тауарларды әкелген және шығарған кезде, акцизделетін тауарларға және биотынға, халықаралық шарттарға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңбалауға жататын тауарларға, Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасының коды және баждардың төмендетілген ставкілері бойынша әкелінген тауарларға 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап тауарларға арналған ілеспе жүкқұжаттары жазылу заңнамамен қарастырылған.

Тауарларға арналған ілеспе жүк құжаттары «Электронды шот фактуралар» ақпараттық бағдарламасында Виртуалды қойма модулі арқылы толтырылып жүргізілетін болады.

Салық төлеушілердің ERP-жүйесімен электронды шот фактуралар ақпараттық жүйесін интеграциялау үшін API-интерфейс әзірленген, осы  интерфейс Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің сайтында «Электронды шот фактуралар бөлігінде орналасқан» және келесі құжаттамаларды құрайды

  • API бойынша құжаттама;
  • XML форматта шаблондар;
  • SOAP жобасы;
  • Қол қою генерациясы;
  • Кітапхана файлдары.

 Тауарларға арналған ілеспе жүк құжаттарын пилоттық режимінде кәзірден бастап осы тесттік мекенжай арқылы  https://esf-test.kgd.gov.kz:9443/esf-web/login#!/ қолдануға болады.

Арал ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер Басқармасы.

  С 2020 года вводятся сопроводительные накладные на товары

Уважаемые налогоплательщики!

                 С 1 января 2020 года вводятся сопроводительные накладные на товары, оформление которых будет обязательно по товарам ввозимым, вывозимым на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза, подакцизным товарам, по товарам в отношении которых применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза.

             Сопроводительные накладные на товары будут оформляться посредством  информационной системы «Электронные счет фактуры»  в модуле Виртуальный склад.

             В целях реализации интеграции ERP-систем налогоплательщиков с ИС ЭСФ посредством API-интерфейса разработан комплект разработчика SDK, который размещен на портале Комитета государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан в разделе «Электронные счета-фактуры», подраздел «API-интерфейс» и включает в себя следующие материалы:

  • документацию по API;
  • шаблоны в XML формате;
  • проект для SOAP;
  • приложение генерации подписи;
  • файлы библиотеки.

Реализованный интерфейс доступен на тестовом стенде https://esf-test.kgd.gov.kz:9443/esf-web/login#!/

Управление государственных доходов по Аральскому району.